Ik ben op zoek naar...

zoeken

ZOMERSCHOOL BAS

 

De activiteiten van de zomerschool BAS worden in de eerste plaats georganiseerd voor de leden van BAS   Bergen op Zoom.
Daarom betalen zij een lagere deelnemersprijs.
Leden van KBO Halsteren en Lepelstraat kunnen ook inschrijven tegen de ledenprijs van Bergen op Zoom.
Deze prijs is persoonlijk en gebonden aan uw lidnummer. U dient uw lidnummer op het inschrijfformulier in
te vullen!

Inschrijfregels Zomerschool :
*  Vul uw formulier duidelijk - met blokletters - in.
    Let s.v.p. ook goed op het duidelijk vermelden van uw volledige rekeningnummer en uw
    e-mailadres.

*  Wilt u gezamenlijk met meerdere personen aan een activiteit deelnemen, dan dient u de  
    de formulieren in één enveloppe en aan elkaar gehecht in te leveren (max. 4 personen).
    In geval van overboeking kunnen we een gezamenlijke deelname helaas niet garanderen.
*  Elke activiteit is gebonden aan een minimum en een maximum aantal deelnemers.
*  Bij een te gering aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd. Zijn er te veel
    deelnemers dan
wordt u op een wachtlijst geplaatst.
*  Voor elke deelnemende persoon dient u een apart inschrijfformulier in te leveren.
*  Er zal getracht worden om zoveel mogelijk inschrijvers aan de activiteiten te laten
    deelnemen.

 

Voor meer formatie:
Voorzitter                  Tom Rombouts            685725       
Secretaris                  Ine van Overvelt         685266
2de secretaris            Leon van Geel             242197
Penningmeester         Wally van den Boom    251466
2de penningmeester   Ad Aarts                     0165 302239

 

www.basboz.nl/zomerschool