Ik ben op zoek naar...

zoeken

Schuttersgilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom en Borgvliet, heropgericht op 20 januari 1985 bouwt aan een traditie die in 1465 en 1618 is gestart met de respectievelijke keuren van de Bergse en Borgvlietse St. Sebastiaansgilden.

Eeuwen lang heeft de schutterstaak van het gilde een puur praktische functie gehad. De waarde van St. Sebastiaan als militante verdediger van de eigen woongemeenschap bestaat niet meer, maar nog steeds blijken gilden met name in Zuid-Nederland springlevende organisaties.

De drie pijlers waarop het Gilde steunt waren en zijn nog steeds trouw aan de kerkelijke en wereldlijke overheid, dienstbaarheid aan de gemeenschap en instandhouden van de onderlinge broederschap. De dienstbaarheid aan de gemeenschap uit zich ondermeer in deelname aan eigentijdse tradities zoals de Maria-ommegang en Koninginnedag. 

Deken-schrijver Rob van Hal 0164 245773 


dekenschrijver@stsebastiaanboz.nl

www.stsebastiaanboz.nl

Bijeenkomsten : Gemeenschapshuis Eigen Haard. Pieter Breughelstraat 23, Bergen op Zoom