Ik ben op zoek naar...

zoeken

De vereniging stelt zich zonder winstoogmerk of politiek streven ten doel:

  • het bevorderen van de belangstelling op heemkundig gebied voor de eigen omgeving door het geven van voorlichting, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen en andere evenementen;
  • het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale geschiedenis, genealogie, naamkunde, topografie, geologie, bodemkunde, waterhuishoudkunde en geomorfologie;
  • het vastleggen van dialecten, al dan niet overgeleverde verhalen, rijmen, uitdrukkingen enzovoort;
  • het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, ambachten en folkloristische activiteiten;
  • het ijveren en zich inzetten voor het behoud van waardevol landschap, van cultuur-historisch en heemkundig waardevolle zaken en objecten en daar waar omgevingsfactoren de door de vereniging te behartigen belangen (kunnen) schaden;
  • het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere publicaties en het opzetten en instandhouden van een website; en
  • voorts al datgene te doen en te bevorderen wat in een heemkundig kader valt te plaatsen.

Lid worden

Aanmelden

 

Secretaris
Mevr. E.M.P. (Esther) Cleeren
Museum Den Aanwas
Aanwas 29,
4641 JE Ossendrecht
0164 606758

email: secretaris@hkk-zuidkwartier

www.hkk-zuidkwartier.nl