Ik ben op zoek naar...

zoeken

Geschiedkundige Kring Bergen op zoom

De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op het bevorderen van kennis met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant, en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder en richt zich daarbij vooral maar niet uitsluitend op de bewoners van het bedoelde gebied.

Tevens spannen wij ons ook in voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Bergen op Zoom en omgeving. Niet alleen het gebouwde erfgoed maar ook het landschap. Daartoe werkt zij zo nodig ook samen met andere organisaties.

De Geschiedkundige Kring organiseert bijeenkomsten,lezingen en excursies in het kader van de geschiedenis van onze stad. Ook is de School voor Geschiedenis (zie apart onderdeel) van groeiend belang.Verder geeft ze De Waterschans uit, het verenigingsorgaan , waar talloze interessante artikelen staan over onze stad.

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap op De Geschiedkundige Kring, dan kunt u zich via het contactformulier inschrijven.

Deze vindt u achter de link op de website www.geschiedkundigekringboz.nl 

Secretaris : secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

 

Postbus 280

4600 AG  Bergen op Zoom