Ik ben op zoek naar...

zoeken

School voor Geschiedenis start in september met het achtste  schooljaar.

 

In september 2017 start voor de achtste keer  een eerstejaarsgroep van de School voor Geschiedenis. Cursisten worden door deskundige docenten als gidsen geleid door de geschiedenis van Bergen op Zoom in de context van de regionale en internationale geschiedenis. De docenten/gidsen staan uitgebreid stil bij de ontstaansgeschiedenis van de stad, de stadsuitbreiding in de loop van de eeuwen, de vroege bedrijvigheid en ambachten, bestuur en rechtspraak, jaarmarkten en kermissen, bouwgeschiedenis, religie en ook de militaire geschiedenis wordt niet vergeten.

Tijdens de tocht door de geschiedenis komen onder andere antwoorden op vragen als: waren er in het verleden Romeinen in de omgeving van de stad, waarom zijn er twee kermissen in Bergen op Zoom, wat betekent de spreuk op de gevel van het stadhuis, wie schreef de tekst van het lied “Merck toch hoe sterck” en wat was de reden hiervoor.

Na afloop van het eerste jaar kijken de cursisten met andere ogen naar de monumenten in de stad en begrijpen zij de achtergronden van veel evenementen die tot op de dag van vandaag worden gehouden.

Het schooljaar van de School voor Geschiedenis bestaat uit een tiental lessen, negen lessen op een maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur en een afsluitende les op een zaterdag in maart 2017.

De lessen op maandagavond worden gegeven in het auditorium van het Mollerlyceum. Een lyceum dat in 2016 zijn honderdjarig bestaan viert, het auditorium is ondergebracht in het oudste gedeelte van het schoolgebouw; een Rijksmonument! Een betere ambiance om nader kennis te maken met de geschiedenis van Bergen op Zoom is nauwelijks denkbaar.

Verdere, uitgebreide informatie over de lessen van het eerste jaar van de school vind u op de website van de Geschiedkundige Kring www.geschiedkundigekringboz.nl  Vanaf de website kunt u ook het inschrijfformulier downloaden.

 

De School voor Geschiedenis biedt, na het voltooien van het eerste jaar en het behalen van het daarbij behorende certificaat, de mogelijkheid om een tweede jaar bij de School voor Geschiedenis te volgen. Na afloop van beide schooljaren en in het bezit van de daarbij behorende certificaten bestaat de mogelijk van verdere verdieping via het volgen van modules. Dit laatste zijn korte  cursussen van drie lessen; er is op dit moment een keuze uit maar liefst 17 modules.