Ik ben op zoek naar...

zoeken

DE STICHTING WÉVIGÉ IS ER VOOR U !

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een visuele beperking.
Dit is ingrijpend en beperkt het zelfstandig functioneren.

De stichting WéViGé begeleidt een ieder die met deze beperking te maken krijgt en wijst hen op de mogelijkheden die er zijn.
Dit speciaal in het werkgebied West- en MiddenBrabant en Zeeland.

Projecten van de stichting Welzijn Visueel Gehandicapten

Voorlichting:

Het geven van lezingen voor diverse groepen en via onze website, www.wevige.nl en www.facebook.com/wevige

 

Netwerk: Voor blinde en slechtziende ouderen dat wij in maart 1996 gestart zijn en welk in een grote behoefte  voorziet.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats op donderdagmiddag (tijdens de oneven weken)  in het ouderen steunpunt Zonneplein 63 in Bergen op Zoom en zijn gratis toegankelijk voor senioren met een visuele beperking uit de regio West Brabant en Tholen.

Zwemmen: Wekelijks, op de woensdagavond, wordt in zwembad De Schelp in het doelgroepenbad een uurtje gezwommen, dit is een van de weinige mogelijkheden om te recreëren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting WéViGé,

telefoon 0164 234156 en/of e mail:  info@wevige.nl