Ik ben op zoek naar...

zoeken

VOLGELWERKGROEP BOZ:

Als we natuur willen beschermen moeten we wel weten wat we beschermen. De Vogelwerkgroep Bergen op Zoom houdt zich daarom al vele jaren bezig met broedvogelinventarisaties. Welke vogelsoorten broeden er in een gebied en hoeveel zijn het er? Door gebieden na een aantal jaren opnieuw te onderzoeken krijgen we een beeld van voor- of achteruitgang van vogelsoorten. Zo kunnen we meedenken over ruimtelijke ordening en aangeven wat de gevolgen voor vogels kunnen zijn als er ingrepen in het terrein op stapel staan. De vele broedvogelonderzoeken door de vogelwerkgroep vormden een belangrijke pijler onder de totstandkoming van het fraaie boek de ’Atlas van de West-Brabantse broedvogels.’ Dit omvangrijke boekwerk is via de Vogelwerkgroep verkrijgbaar.

 

Lobenpolder 7

4617 MP Bergen op Zoom

tel: 0164 243680
dehaan@brabantsewal.nl

info@vwgboz.nl

www.vwgboz.nl