Ik ben op zoek naar...

zoeken

De Algemene Vereniging Voor Volkstuinders Bommesee huurt van de gemeente Bergen op Zoom een 2 ha groot terrein aan de Glenn Millerstraat in Bergen op Zoom.

 

Het complex is verdeeld in kavels, waarvan een gedeelte is bebouwd met tuinhuisjes. Deze huisjes zijn eigendom van de leden. Het andere gedeelte van het complex is verdeeld in kavels ten behoeve van volkstuinen, in grootte variërend van 80 tot 150 m2.

 

Op het complex bevinden zich, aan een ruime parkeerplaats, twee verenigingsgebouwen: het clubhuis met een vergaderruimte, een bestuurskamer met keuken, toiletten groep en een winkeltje annex kastenruimte. In het winkeltje voorziet de vereniging haar leden van zaden en meststoffen. De kastenruimte dient ter opberging van tuingereedschap.

 

Naast het tuinieren is de vereniging jaarlijks ook actief in een stekkenbeurs, een geraniummarkt, een rommelmarkt, en is zij al 20 jaar eindpunt van de asperge- fietstocht.


AVVV De Bommesee
Glenn Millerstraat 24
4614 XP  Bergen op Zoom

tel: 0164 256615

bestuur-bommesee@googlegroups.com

 

www.bommesee.nl