Ik ben op zoek naar...

zoeken

Wijzijn  Traverse 

Hoi! Ik ben Esther Moors. Ik ben ouderenadviseur voor Lepelstraat en Halsteren.

Ik ondersteun mensen van 55 jaar en ouder die zelfstandig wonen en tegen vragen of problemen aanlopen in het dagelijks leven. Het kan zijn dat u niet weet hoe u bepaalde dingen georganiseerd kan krijgen en niemand uit hun

omgeving u daarbij kan helpen.

Ik kan met u daarover in gesprek gaan en vervolgens kijken we naar mogelijke oplossingen en waar mogelijk stimuleer ik u daar zelf mee aan de slag te gaan, of ik kan u daarbij ondersteunen.

 

Voorbeelden van vragen kunnen zijn:

 

  • Ik zou wel weer een nieuwe activiteit willen oppakken, wat is er te doen in de buurt?
  • Alles moet tegenwoordig met de computer maar ik kan er niet mee omgaan. En ik heb moeite met het invullen van formulieren en het bellen naar organisaties, wie kan mij ondersteunen?

 

Elke 3e maandag van de maand van 13.00 - 15.00 uur is er iemand van het Sociaal team Lepelstraat en Halsteren aanwezig in ’t Weike.

 

Wilt u contact opnemen met het Sociaal team Lepelstraat en Halsteren?

✉    sociaalteam1@wijzijntraversegroep.nl

📞    0164 – 29 94 91 (algemeen nummer WijZijn Traverse Groep)