Ik ben op zoek naar...

zoeken

PAK DIE HUB-TAXI !

 

Beste inwoners van Lepelstraat,

 

Graag neem ik even het woord richting u.

Medio december 2019 is door de provincie besloten geen grote bus meer door de kern Lepelstraat te laten rijden. Gemiddeld 2 à 3 reizigers per busrit was niet meer uitlegbaar om dit type vervoer in te zetten.

 

Na deze mededeling hebben wij met dorpsraden van Halsteren en Lepelstraat, stichting Ouderen­bond Bergen op Zoom (OoBoZ) en reizigers­overleg Brabant (ROB) samen gekeken welk alternatief voor de grote bus mogelijk is. Ik heb mezelf als portefeuillehouder dan ook sterk gemaakt om alleen de grote bus op te heffen als er een passend en betaalbaar alternatief voor in de plaats komt.

 

Dat kwam er. Dat is de HUB-taxi Lepelstraat geworden die per 1 januari 2020 beschikbaar is geworden. Een HUB is een verzamelplaats van mobiliteitsdiensten (bus, taxi, deelfiets red.). Voor iedere inwoner die woonachtig is ten noorden van de Eendrachtsweg kan men voor WMO-tarief (+/- €1,30) afgezet worden op de HUB Molenplein in Halsteren. Op het Molenplein kan dan over­ge­stapt worden op de Interliner-bus richting station Bergen op Zoom of Rotterdam. Deze HUB-taxi is eenvoudig te bestellen via het reguliere Deeltaxi- telefoonnummer 088 – 076 10 00. Tevens is de Plusbus Halsteren/ Lepelstraat beschikbaar voor de doelgroep 55 jaar en ouder. Deze is te bestellen via het telefoonnummer 06-38267251.

 

Op dit moment, 10 maanden na de mogelijkheid om gebruik te maken van de HUB taxi, is hier tot nu toe slechts een enkele keer gebruik van gemaakt. We leven op dit moment in een bijzondere tijd waarin Corona ons leven bepaald. Echter wil ik jullie als inwoners van de kern Lepelstraat wel oproepen gebruik te gaan maken van deze voorziening. Immers er is geen enkel OV-systeem toekomstbestendig als er geen gebruik van wordt gemaakt. Ik maak me ernstig zorgen als het gaat om de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp als er geen vervoers­voorziening meer aanwezig zou zijn.

 

Dus inwoners van Lepelstraat; pak die HUB-taxi zodat er bij de nieuwe concessie in 2023 ook verantwoord een OV-systeem geboden kan blijven worden!

Hartelijke groeten,