Ik ben op zoek naar...

zoeken

 

Historie en doel van de vereniging

 

Onze tennisvereniging is opgericht op 28 april 1938 en draag de naam “Smash Bergen op Zoom”. Vanaf die tijd heeft onze verenging tennisbanen gehuurd van de Gemeente Bergen op Zoom op sportpark Rozenoord.

Het doel van onze vereniging is om gelegenheid te geven tot het beoefenen van de tennissport. Bovendien wordt getracht een band te vormen tussen de leden. De vereniging tracht het spelpeil voortdurend te verhogen door onder andere het gelegenheid geven tot het nemen van tennistraining, het uitschrijven van wedstrijden, het deelnemen aan de competitie etc. Binnen onze vereniging zijn leden, die het accent leggen op tennis als “wedstrijdsport”, anderzijds zijn er leden, die tennis als “recreatiesport” beoefenen. Aanvankelijk lijkt dit een grote tegenstelling, doch niemand kent de exacte grens. Binnen onze vereniging zal getracht worden beide vormen even veel aandacht te geven. Overigens vullen beide groepen sporters elkaar aan en maken het mogelijk als vereniging te functioneren: met name kunnen velen een rol spelen in het opvangen, begeleiden en vormen van (jeugd) sporters.

 

Bezoekadres                                                                                 

Beukenlaan 12
Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-258252

Postadres
Postbus 720
4600 AS Bergen op
Zoom


E-mail: info@smashboz.nl

Website: www.smashboz.nl