Ik ben op zoek naar...

zoeken

Begin jaren 80 werd een samenwerkingsverband binnen de toenmalige gemeente Halsteren opgericht, de H.C.H. wat staat voor Hengel Combinatie Halsteren en voor een samenwerkingsverband tussen de verenigingen in de gemeente Halsteren, Bergen op Zoom en Wouw. 
Hieruit is de B.H.K. ontstaan wat staat voor Bergse Hengelsport Kombinatie (oude spelling).

Door de aangesloten verenigingen van de B.H.K. werden gezamenlijk vergunningen uitgegeven voor de viswateren binnen de gemeente Halsteren, Bergen op Zoom en Wouw tegen een gereduceerd tarief. Om als visser hiervan gebruik te kunnen maken moest men echter wel lid zijn van een van de aangesloten verenigingen. Door de gemeentelijke herindeling is de jaren 90 van Halsteren en Bergen op Zoom zijn ook de twee samenwerkingsverbanden gefuseerd tot de huidige B.H.K. waarbij op dit moment de volgende verenigingen zijn aangesloten:

De Edelkarper
De Rietvoorn
De Karper
De Styenvissers
De Halstersesportvissers


                                

 INFO:  secr. Fr. de Kok
              info@bhk-boz.nl

http://www.bhk-boz.nl/